Opatření proti COVID-19

Z nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 2/2020 ze dne 1. října 2020 a usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 jsme přijali následující opatření:

  • Do budovy DDM Libertin mohou vstoupit pouze účastníci zájmových útvarů (dále jen ZÚ) a zaměstnanci či externí pracovníci DDM Libertin
  • Účastníky ZÚ si lektor vyzvedne před budovou DDM Libertin
  • Rodiče do budovy nesmí vstoupit
  • Při vstupu je povinné mít nasazenou roušku a použít desinfekci na ruce při vstupu a odchodu z DDM Libertin
  • Při nutné návštěvě DDM Libertin je povinnost se zapsat do TRASOVACÍ knihy, která je umístěna u vchodu
  • ZÚ ve vnitřních prostorách se konají v maximálním počtu 10 účastníků včetně lektorů a to proto, aby byla splněna maximální hranice 10 osob v místnosti
  • ZÚ ve venkovních prostorách se konají v maximálním počtu 20 účastníků včetně lektorů a to proto, aby byla splněna maximální hranice 20 osob
  • Účastníci ZÚ dodržují rozestupy 2 metry a po celou dobu ZÚ mají nasazenou roušku
  • Na ZÚ je zakázáno zpívat
Prosím rodiče a návštěvníky ZÚ, aby v případě, že se necítí dobře (rýma, nachlazení, atd.), aby se omluvili z účasti na ZÚ a neohrožovali tak ostatní návštěvníky. Ohleduplností vůči druhým se zvyšuje šance, že DDM Libertin nebude muset do karantény a ZÚ tak nebudou zrušeny.
Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

S pozdravem pracovníci DDM Libertin Česká Lípa