OD 12. 10. DO 30. 10. 2020 JE DDM LIBERTIN UZAVŘEN

OD 12. 10. DO 30. 10. 2020 JE DDM LIBERTIN UZAVŘEN

OD 12. 10. DO 30. 10. 2020 JE DDM LIBERTIN UZAVŘEN

09.10.2020

Se smutkem v srdci Vám musíme oznámit, že náš domeček Libertin bude na následující tři týdny uzavřen. Nebudou probíhat ZÚ a vstup do budovy je zakázán. Je nám velmi líto, že k této situaci došlo, ale musíme se s tím srovnat. Následující tři týdny využijeme k dalším zlepšením našich služeb, k přípravě nových akcí a k zútulnění našich prostorů.

Dávejte na sebe pozor, opatrujte se a snažte se brát celou situaci s nadhledem. Ať se za ty tři týdny setkáme ve zdraví, plní energie a chuti pokračovat v činnostech, které máme tak rádi.
Děkujeme za přízeň, slova chvály a pochopení, které nám vzkazujete. Máme vás rádi.
S láskou kolektiv pracovníků DDM Libertin
 
Doplňující a konkrétní informace:
V návaznosti na usnesení vlády č.1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:
U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Školní družiny fungují i nadále za podmínek stanovených Manuálem.

Zpět