Jsme zpátky! Spuštěné zájmové útvary

Jsme zpátky! Spuštěné zájmové útvary

Jsme zpátky! Spuštěné zájmové útvary

05.05.2021

Rozjíždíme zájmové útvary podle aktuálních opatření. A tak se již od tohoto týdne můžete těšit na své kroužky.

Níže naleznete seznam všech kroužků, které jsou k dispozici. Podrobnější info o čase a místu setkávání zjistíte u svých vedoucích kroužků.


Zpět