DDM Libertin

Příměstský tábor ENGLISH WEEK

  • každý den od 7.30 do 16 hod.
  • pro děti z 1. st. ZŠ
  • počet míst 16
  • Lektorky: Lucie Černá a Kateřina Holasová Hejdová
  • cena: 1.350,- Kč

V rámci tohoto příměstského tábora se děti nenásilnou formou seznámí se základy agličtiny.

Ti, co už ji alespoň z části ovládají, si ji budou moci procvičit. Společně položíme/upevníme základy anglického jazyka.

Pozornost zaměříme především na výslovnost, které jinde obvykle není věnován dostatek prostoru.

Obohatíme slovní zásobu. Angličtinu budeme používat při běžných činnostech a také při venkovních pohybových aktivitách.

Společně se vydáme na dopravní hřiště, na florbalový trénik a na celodenní výlet. ke hrám využijeme i městský park.

č. účtu:  286633902/0300, variabilní s.: 3221 - do poznámky napište jméno dítěte

Přihláška a nástupní list

 

Zprávičky

Pololetní prázdniny

V pátek 1. 2. jsou pololetní prázdniny. Kroužky v DDM Libertin se nekonají. Můžete navštívit Prázdninovou dílnu

Odpadá výtvarka pro předškoláky i školáky

Dne 30. 1. 2019 odpadají výtvarné kroužky

Zavřený JOJO klub

Z důvodu recitační soutěže Wolkerův Prostějov je dne 8. 2. 2019 zavřený JOJO klub

ZÚ Radiotechnika se nekoná

V pondělí 14. 1. se nekoná z důvodu nemoci vedoucí kroužek Radiotechnika.

Libertin je přes vánoční prázdniny uzavřen

Libertin je přes vánoční prázdniny uzavřen.

Otevíráme opět 3. 1. 2019

 Děkujeme :-)

Pohybové hry pro předškoláky

 ZÚ Pohybové hry pro předškoláky toto úterý 4.12.2018 odpadá. Děkujeme za pochopení a přejeme krásného Mikuláše:)

Výtvarný kroužek pro předškoláky, školáky a také rybářský kroužek

Výtvarný kroužek pro předškoláky a školáky a také Rybářský kroužek tuto středu 5.12.2018 odpadá. Děkujeme za pochopení a přejeme krásného Mikuláše:)

Joga 2

Dnes 29. 11. 2018 odpadá Joga pod vedením Vlasty Matějovské. Děkujeme za pochopení :-)

Podzimní prázdniny

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Kroužky v Libertinu se nekonají, ale můžete využít náhradní program - Prázdninová keramická dílna nebo Prázdninový zookoutek.

Vaření s mistrem kuchařem

Kroužek Vaření s mistrem kuchařem začíná ve středu 3. 10. 2018 v 15.00 - 16.30 hod.