DDM Libertin

Kroužky

Radiotechnika

Vedoucí: Z. Trojan
Cena: 800 Kč
Variabilní symbol: 49
Čas: ZUŠ - 4. poschodí, po 15.00 - 18.00
Začínáme: 23. 9. 2019
web: http://ok1ocl.webnode.cz/

Zájemci o činnost v tomto kroužku získají vědomostní základy v oborech: fyzika, elektrotechnika, elektronika a radiotechnika, praktické dovednosti při zpracování různých materiálů, naučí se “myslet elektricky“ a také se něco dozvědí o amatérském rádiovém vysílání. Určen je pro chlapce i dívky ve věku 6 - 18 let. Současně smí v kroužku pracovat maximálně 10 žáků.

Cílem snažení je, aby se žáci naučili rozpoznávat elektronické součástky, naučili se pájet, sestavovat jednoduché obvody, ať už ze stavebnic, nových či recyklovaných součástek, zpracovat technickou dokumentaci ke svému výrobku a naučit se svůj výrobek správně a bezpečně používat. Naučíme se též pracovat s běžnými dílenskými nástroji a elektrickým nářadím jako je pájka, vrtačka apod. Výrobky, které používají děti samostatně jsou z důvodu bezpečnosti napájeny z baterií, ale pod dozorem v prostorách kroužku je mohou odzkoušet na regulovatelných zdrojích bezpečného napětí.

Popovídáme si něco o historických objevech a slavných i neslavných pokusech známých i neznámých fyziků, dozvíme se o principech funkce jednotlivých součástí a naučíme se používat měřící přístroje. Všichni budou samozřejmě seznámeni s bezpečností práce .

Členové kroužku si mohou ověřit své vědomosti a dovednosti v okresních a krajských kolech, popřípadě v republikovém finále soutěže mladých elektroniků, jak již někteří odchovanci opakovaně dokázali. Soutěžící jsou zařazeni do tří kategorií, takže ani ti nejmenší školáci se nemusejí nechat zahanbit. Jako odměny jsou diplomy a drobné dárky.

Dále se členové tohoto zájmového útvaru, a nejen oni, mohou zúčastnit tradičního Radiového Orientačního Běhu, pořádaného naším kroužkem každoročně v červnu.

OK1OCL je mezinárodní volací znak dětské kolektivní stanice, registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu, stejně jako další tuzemské radioamatérské stanice jednotlivců i kolektivů. Držitelé takovéto povolovací listiny, tedy všichni koncesovaní radioamatéři, pak mohou přechovávat, sami si zhotovit či upravit a provozovat zařízení, umožňující komunikaci v tzv. radioamatérských pásmech, které už od elektrotechnického pravěku mají amatéři přiděleny “ke sportovní činnosti, technickému sebevzdělávání a studiu“.

V tomto školním roce bude obnoveno vysílání na radioamatérských pásmech z budovy ZUŠ, kde ZÚ Rádio OK1OCL sídlí, děti naučí komunikovat s jinými stanicemi na pásmu a ti, kteří projeví zájem, se mohou začít připravovat k získání vlastního povolení. Mají možnost se učit samostatně a jít před komisí Českého telekomunikačního úřadu, nebo lépe, přihlásit se do kurzu pro operátory, se kterým spolupracujeme, a svoji šanci na úspěch zvýšit.

Součástí činnosti zájmového útvaru je spolupráce s jinými kolektivními stanicemi a je tu mj. i možnost se zúčastnit vysílání z radioamatérského hradu Doubravka v Teplicích a třeba rozdat ostatním stanicím cenné body do diplomu “Hrady a Zámky ČR“. Máme v úmyslu uspořádat dvoudenní výlet s přespáním na hradě a prohlédnout si nejen komplex samotný, ale seznámit se s dalšími radioamatéry. Podle zájmu žáků lze zorganizovat či zúčastnit se dalších akcí.

Na aktuální informace o činnosti a historii zájmového útvaru a odkazy na weby dalších radioamatérů a organizací se můžete podívat i na webových stránkách kroužku:

http://ok1ocl.txt.cz/ http://ok1ocl.nagano.cz/

Dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedených kontaktech:

Vedoucí kroužku:
Zbyněk Trojan, OK1MPX, zbynek@trojan.cz, tel. 737 566 646
Zástupce vedoucího:
Věra Výbochová, OK1NZV, ok1nzv@seznam.cz, tel. 731 786 315

 

Radiotechnika 2015


Fotogalerie

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že podobizny, obrazové snímky a zvukové záznamy pořízené na akcích DDM Libertin mohou být přiměřeným způsobem použity pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství a propagační materiály organizace.

Kroužky
Kroužky
Kroužky
Kroužky
Kroužky
Kroužky
Kroužky

Zprávičky

Taneční kroužky Tutti Frutti odpadají.

Taneční kroužky Tutti Frutti od úterý 15.10. - do pátku 18.10. odpadají. Pouze ve středu 16.10. bude gymnastika TF s paní Alenkou.

PC Kroužek

PC kroužek se z pracovních důvodů vedoucího kroužku přesouvá ze čtvrtka na středy od 17 hod do 18:30 hod. Pokud vám tento nový termín vyhovuje, máme ještě několik volných počítačů v učebně

Odpadá Veselé pískání

Ve čtvrtek 3. 10. odpadá Veselé pískání

Hledáme kolegu do našeho týmu externích zaměstnanců

Hledáme kolegu do našeho týmu externích zaměstnanců na vedení kroužku pohybových her pro rodiče s dětmi

informace: jerman@libertin.cz

Pohybové aktivity pro každý věk

ZÚ Pohybové aktivity pro každý věk pod vedením I. Kladníčkové bude otevřen. Začínáme v úterý 24.9. v 10 hodin. Dočasně bude zastupovat paní Kladníčkovou paní Zdeňka Tichá.

ZÚ 2019 - 2020

Aktuální přehled ZÚ pro rok 2019/2020 připravujeme a průběžně aktualizujeme!

Přihlášky můžete odevzdávat od pondělí 2. 9. od 14 hod.

Sportovní gymnastika

Nábor do přípravky sport. gymnastiky bude probíhat v pondělí 9. 9. 2019 v 17.00 ve Sportovní hale v Novém Boru.

DDM Libertin v TV

Děti z příměstského tábora v TV :-)

více informací

JoJo klub uzavřen

 JoJo klub pro maminky s dětmi od 17. 6. do 8.9. uzavřen. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdniny:)

Jóga p. Bičišťové

V úterý 18. 6. od 18:00 - 20:00 hod. se nekoná Jóga I.